Kerkdiensten

De leden van onze gemeente komen elke zondagmorgen bijeen in hun kerkgebouw, de Protestantse Kerk aan de Wilhelminastraat in Halfweg. De kerkdiensten beginnen om 10.00 uur. Er is crèche voor de allerkleinsten en kinderdienst voor 4- tot en met 12- jarigen. Iedereen is van harte welkom, ook voor koffie, thee en limonade na afloop.

Als u niet in de gelegenheid bent om te komen of misschien een van onze diensten nog eens wilt horen, dan zijn deze te beluisteren op de website kerkdienstgemist.

Zondag    4 maart                                Wereldgebedsdag (WGD)  derde zondag veertigdagentijd

Rooms Katholiek Kerk          10.00 uur                Oecumenische dienst door comité WGD

Zondag  11 maart                                vierde zondag veertigdagentijd

Protestantse Kerk                10.00 uur                ds. G. van de Meeberg

Maandag 12 maart

Eigen Haard                          18.45 uur                Pastor F. Litjens

Zondag 18 maart                                Biddag voor gewas en arbeid  vijfde zondag veertigdagentijd

Protestantse Kerk                10.00 uur                mevr. ds. S. van der Hoek uit Amstelveen.

Zondag 25 maart                                Palmpasen zesde zondag veertigdagentijd

Protestantse Kerk                10.00 uur                ds. G. van de Meeberg

Dinsdag 27 maart                               Paasviering                            

Eigen Haard                          19.30 uur                ds. G. van de Meeberg en pastor P. van Zaalen

Donderdag 29 maart                         Witte Donderdag – Heilig Avondmaal

Protestantse Kerk                19.00 uur                ds. G. van de Meeberg

Vrijdag 30 maart                                  Goede Vrijdag

Protestantse Kerk                19.30 uur                 ds. G. van de Meeberg

Zaterdag 31 maart                              Stille Zaterdag

Protestantse Kerk                19.30 uur                ds. G. van de Meeberg

Zondag   1 april                                   Pasen

Protestantse Kerk                10.00 uur               ds. G. van de Meeberg

 

Oppasdienst

Zondag   4 maart           Dienst in de Rooms-katholieke kerk (geen oppas)

Zondag 11 maart           Margarita van de Berg

Zondag 18 maart           Marianne Kromhout

Zondag 25 maart           Ellen en Marjolein Oostwouder

Zondag   1 april              Grietje Monster

Diensten in het Spaarne Gasthuis

Per 1 januari 2018 is het Spaarne Gasthuis gestopt met het houden van kerkdiensten. De geestelijk verzorgers gaven aan (bron: Haarlems Dagblad 28 dec. 2017) dat de inspanning die nodig was om de diensten voor te bereiden niet meer in verhouding stond tot de deelnemers aan deze diensten. De vier geestelijk verzorgers gaan onderzoeken waar de patiënten wel behoefte aan hebben op geestelijk gebied. Zij constateren namelijk een groeiende behoefte aan persoonlijke begeleiding.

Er wordt niet uitgesloten dat diensten op christelijke feestdagen wel terug zullen komen, want die diensten werden in het algemeen wel goed bezocht.