Kerkdiensten

De leden van onze gemeente komen elke zondagmorgen bijeen in hun kerkgebouw, de Protestantse Kerk aan de Wilhelminastraat in Halfweg. De kerkdiensten beginnen om 10.00 uur. Er is crèche voor de allerkleinsten en kinderdienst voor 4- tot en met 12- jarigen. Iedereen is van harte welkom, ook voor koffie, thee en limonade na afloop.

Als u niet in de gelegenheid bent om te komen of misschien een van onze diensten nog eens wilt horen, dan zijn deze te beluisteren op de website kerkdienstgemist.

Zondag 6 mei

Protestantse kerk                10.00 uur                 ds. G. van de Meeberg

Donderdag    10 mei                           Hemelvaartsdienst

Koffieruimte Protestantse Kerk  10.00 uur     ds. G. van de Meeberg  (geen Tuinen van West door nattigheid)

Zondag    13 mei                                   

Protestantse Kerk                10.00 uur                ds. R.J. Bakker uit Amsterdam

Maandag 14 mei

Eigen Haard                          18.45 uur                pastor P. van Zaalen

Zondag 20 mei                                     Pinksteren

Protestantse Kerk                10.00 uur                ds. G. van de Meeberg

Zondag 27 mei                                     Heilig Avondmaal

Protestantse Kerk                10.00 uur                ds. G. van de Meeberg

Maandag 28 mei                                                            

Eigen Haard                          18.45 uur               ds. G. van de Meeberg

Zondag 3 juni                                      Oecumenische tentdienst

Tent Feestweek                   10.00 uur                ds. G. van de Meeberg en pastor F. Litjens

 

 

Oppasdienst

Zondag   6 mei            Collen Dhliwayo en Ria Bakker

Zondag  13 mei          Margarita van den Berg

Zondag 20 mei           Cora Gerritse

Zondag 27 mei           Ellen en Marjolein Oostwouder

Diensten in het Spaarne Gasthuis

Per 1 januari 2018 is het Spaarne Gasthuis gestopt met het houden van kerkdiensten. De geestelijk verzorgers gaven aan (bron: Haarlems Dagblad 28 dec. 2017) dat de inspanning die nodig was om de diensten voor te bereiden niet meer in verhouding stond tot de deelnemers aan deze diensten. De vier geestelijk verzorgers gaan onderzoeken waar de patiënten wel behoefte aan hebben op geestelijk gebied. Zij constateren namelijk een groeiende behoefte aan persoonlijke begeleiding.

Er wordt niet uitgesloten dat diensten op christelijke feestdagen wel terug zullen komen, want die diensten werden in het algemeen wel goed bezocht.