Agenda

 

Maart

Maandag 16      Kerkrentmeesters vervallen ivm coronavirus

        Maandag 23      Diaconie  vervallen ivm coronavirus

Woensdag 25    Kerkenraad  vervallen ivm coronavirus

      April

       Woensdag 15    Moderamen mogelijk digitaal

       Maandag   20    Kerkrentmeesters