Agenda

November

December

Zondag 1          Gemeentebijeenkomst (na de kerkdienst)

Woensdag 11   Moderamen

        Woensdag 18   Redactie

Januari

Zondag 5          Nieuwjaarsbijeenkomst (na de kerkdienst)

Woensdag 8     Moderamen

Maandag 20     Kerkrentmeesters

Woensdag 22   Kerkenraad

Februari

Woensdag 12   Moderamen

Maandag 17     Kerkrentmeesters

Maart

Woensdag 11   Moderamen

Maandag 16     Kerkrentmeesters

Woensdag 25   Kerkenraad