Home

Beste bezoeker,

Protestantse gemeente Halfweg-

Van harte welkom op de website van de Protestantse gemeente te Halfweg-Zwanenburg. Ons in 2011 vernieuwde kerkgebouw staat in Halfweg, een dorp aan de Ringvaart van de Haarlemmermeer. Halfweg ligt halverwege Amsterdam en Haarlem (vandaar ‘Halfweg’). Het dorp Zwanenburg ligt precies aan de andere kant van de Ringvaart.

Protestantse kerk Halfweg-

Onze kerkelijke gemeente hoort bij de Protestantse Kerk in Nederland en is een dorpsgemeente in de goede zin des woords. Wij geloven dat God elk mens lief heeft, dat Jezus Christus ons de weg wijst door het leven en dat de Heilige Geest ons met elkaar verbindt. Elke zondagmorgen bezoeken zo’n 90 kerkleden de eredienst in ons prachtige kerkgebouw aan de Wilhelminastraat en door de week vinden tal van andere activiteiten plaats.

Op deze site kunt u informatie vinden over de Protestantse gemeente te Halfweg-Zwanenburg. en de dienst van afgelopen zondag beluisteren. Maar het is natuurlijk veel leuker om onze kerk te bezoeken. Van harte welkom in de wekelijkse zondagmorgendiensten (10.00 uur)! Tijdens de dienst is er kinderoppas en voor de kinderen vanaf groep 1 is er kinderdienst. Wij doen ons best om u een ‘thuisgevoel’ te geven met eigentijdse kerkdiensten en goede koffie na de dienst. We hopen dat u op onze website de informatie zult vinden die u zoekt en dat wij u binnenkort in onze kerk mogen begroeten. (Let op: vanwege het coronavirus voorlopig geen oppas en kinderdienst en geen koffie na de dienst)

Kerkbrief van 28-11-2021
Kerkblad van 1-12-2021

Coronamaatregelen
Naar aanleiding van de recente maatregelen zijn mondkapjes weer verplicht bij het binnenkomen van de kerk. Op uw zitplaats kunt u deze weer afdoen. Het herinvoeren van de 1 1/2 meter afstand en de sterk oplopende corona cijfers hebben ons doen besluiten om het systeem van reservering voor het bijwonen van de diensten weer in te stellen.

Informatie daarover vindt u in onze kerkbrief. 

Ook het koffiedrinken na afloop van de dienst is weer opgeschort. 

Vanzelfsprekend blijft de mogelijkheid om de diensten online te volgen bestaan.

Op zoek naar het licht – Kerken

Adventsjournaal voor de jeugd

Ds. Wilma van Rijn Interview Haarlems Dagblad 19 juni 2020