Algemene informatie

Predikant

Ds. Wilma van Rijn-Fennell

Kerkgebouw

De Protestantse Kerk staat aan de Wilhelminastraat 15 in Halfweg, tel. 020-4978081. Het postadres is: Postbus 98 1161 AB ZWANENBURG. Website: www.protestantsekerkhalfweg.nl

Koster/coördinatie gebouwen

De koster is dhr. Jacques Stoffels, Eikenlaan 29 in Zwanenburg, tel. 020-4973889 / 06-42004905. Hulpkoster is mevr. Heleen Broerse-Boterman, Prins Hendrikkade 5 in Halfweg, tel. 020-4976137.

Organisten

Onze vaste organisten zijn dhr. Hans Jütte, dhr. Arjen de Jong en dhr. Dick Meijer. Zij begeleiden de kerkdienst volgens een rooster. Informatie over wie er speelt is te vinden in de wekelijkse Kerkbrief.

Kerkdiensten/activiteiten

De zondagse diensten beginnen om 10.00 uur. In het Kerkblad en de Kerkbrief staat vermeld welke dominee er voorgaat, of er bijzondere diensten zijn, waar de vergaderingen, koorrepetities, clubs, etc. plaatsvinden.

Oecumenische kerkdiensten in ‘Eigen Haard’

Deze oecumenische diensten (Katholiek & Protestant) houden we onder de verantwoordelijkheid van de Raad van Kerken. Op de tweede en vierde maandag van de maand wordt in verzorgingshuis ‘Eigen Haard’ aan de Sparrenlaan een korte kerkdienst gehouden voor de bewoners van het huis en aanleunwoningen. Ook andere belangstellenden zijn van harte welkom. De diensten beginnen om 19.00 uur. De voorganger is de pastor van de lokale R.K. parochie, de predikant van de Protestantse gemeente, de pastor van Eigen Haard of een daartoe aangesteld gemeente/parochielid. Met Pasen en Kerst zijn er bijzondere diensten. Orgelbegeleiding door mevr. Teuna de Borst of dhr. Dick van Voornveld.