Een overlijden

Als een dierbare overlijdt, moet er veel worden geregeld. Bij het voorbereiden van een afscheidsdienst kunt u een beroep doen op de predikant. Zij zal met u de wensen van de overledene en nabestaanden bespreken.

Hoe geef je uitdrukking aan het verdriet bij het verliezen van een dierbare? Waar vind je woorden om je dankbaarheid te uiten voor de tijden die je met een geliefde hebt gedeeld? Waar vind je teksten van hoop?

Een afscheidsdienst kan in de kerk plaatsvinden voorafgaand aan of na de begrafenis of crematie. U kunt ook kiezen voor een (kerkelijke) plechtigheid op een andere plek. Ook als je zelf niet (meer) gewend bent naar de kerk te gaan kan een dienst ruimte bieden aan verdriet, dankbaarheid en hoop. 

In overleg met de predikant maken jullie samen een afscheid dat bij jullie past. Dat kan door te putten uit kerkelijke traditie van liederen en teksten, maar ook hedendaagse teksten en nieuwe muziek is mogelijk. 

Ook als u geen kerkelijk afscheid wilt houden, wil onze gemeente meeleven met uw verdriet. Neem dan contact op met de scriba Heleen Broerse (zie contactgegevens).

De zondag nadat u een overlijden heeft doorgegeven wordt de naam van de overledene genoemd in de kerk. We herdenken in stilte de overledene. Bij de gebeden zullen wij vragen om Gods nabijheid bij de nabestaanden.

Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar (eind november), herdenken wij alle overledenen van het kerkelijk jaar. Wanneer wij uw gegevens hebben, krijgt u daarvoor een persoonlijke uitnodiging.