Geschiedenis van beide kerken

Tot de fusie in 2005 tot Protestantse Gemeente te Halfweg-Zwanenburg hadden beide kerken ieder afzonderlijk hun geschiedenis en hun voorgangers.

Gereformeerde Kerk van Halfweg/Zwanenburg

Deze gemeente is geïnstitueerd op 17 juni 1881. De gemeente vergaderde achtereenvolgens van 1881 tot 1890 in een houten kerkje met 90 zitplaatsen aan de Kerklaan (nu Dennenlaan) en van augustus 1890 tot 1919 in een stenen kerk met 300 zitplaatsen op het kerkplein van de Grote Kerk. En sedert 1919 in de Grote Kerk met 650 zitplaatsen aan de Amsterdamsestraatweg 18 te Halfweg.

De predikanten die deze gemeente gediend hebben zijn:

 • Ds. J. van Houten 16 april 1882 – 15 juni 1884
 • Ds. de Groot 23 november 1884 – 29 januari 1888
 • Ds. A. de Vlieg 14 augustus 1888 – 10 januari 1892
 • Ds. W. Breukelaar 28 mei 1893 – 6 mei 1900
 • Ds. N.Y. Goor 2 december 1901 – 25 november 1906
 • Ds. H.J. Heida 7 juli 1907 – 23 juni 1912
 • Ds. E.A. Groenewegen 16 februari 1913 -1 oktober 1943
 • Ds. D. Zwart 26 maart 1944 -18 april 1953
 • Ds. L. Berger 20 september 1953 -12 september 1965
 • Ds. B. Mintjes 29 september 1964 -15 februari 1968
 • Ds. G. Morsink 26 maart 1966 -1 april 1974
 • Ds. H.J. Hasper 29 november 1970 -1 april 1981
 • Ds. D.J. Claassen 4 juli 1982 – 1 januari 1992
 • Ds. D. Kamminga 24 januari 1993 – 30 mei 1999
Hervormde Gemeente Houtrijk en Polanen

De Hervormde Gemeente van Houtrijk en Polanen dankt haar naam aan de vroegere burgerlijke gemeente Houtrijk en Polanen, welke in 1863 met nog twee andere gemeenten is samengevoegd tot de tegenwoordige gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude. Tot 1845 kerkte men te Spaarnwoude, later in Spaarndam. Sinds november 1852 was er een eigen kerk tegenover de Suikerfabriek. Vanaf 1855 is de Hervormde Gemeente een zelfstandige gemeente. Door verbreding van de verkeersweg te Halfweg moest de eerste kerk verdwijnen. Aan de Wilhelminastraat te Halfweg werd een tweede hervormde kerk gebouwd die sinds 1925 in gebruik is.

Predikanten die deze gemeente gediend hebben zijn:

 • Ds. J. Post 29 april 1855 – 20 november 1859
 • Ds. J.C. Matthes 29 april 1860 – 4 oktober 1863
 • Ds. M.A.N. Rovers 17 januari 1864 – 20 oktober 1867
 • Ds. J.H. van der Palm 5 maart 1868 – 8 juni 1879
 • Ds. W. van der Veen 2 november 1879 – 10 april 1882
 • Ds. G.J. Brutel de la Rivière 10 juni 1883 – 15 maart 1888
 • Ds. C. van Koetsveld 3 november 1889 – 20 oktober 1892
 • Ds. J. Heeringa 14 juni 1896 – 10 oktober 1904
 • Ds. B. Baljon 5 februari 1905 – 5 februari 1937
 • Ds. H.O. Molenaar 7 november 1937 – 28 september 1947
 • Ds. A.J. Kromhout 26 september 1948 – 26 september 1971
 • Ds. J. Pannekoek 24 september 1972 – 16 februari 1975
 • Ds. G.J. Voortman 22 augustus 1976 – 9 juli 1989
 • Ds. A.L. Rozema 1 april 1990 – 9 oktober 1994
 • Ds. E. Wijnsma 1 oktober 1995 – 23 mei 1999
Van SoW-federatie tot Protestantse gemeente te Halfweg Zwanenburg

Medio zeventiger jaren kwamen in Halfweg-Zwanenburg steeds meer gezamenlijke activiteiten van Hervormden en Gereformeerden op gang, te beginnen met het jeugdwerk, voorts het evangelisatiewerk, catechese, gespreksgroepen etc. Het aantal samenwerkingsverbanden groeide, de hechtheid tussen beide gemeenten eveneens. Toen de landelijke kerkelijke organen de organisaties aan elkaar probeerden de koppelen, vormde dat streven de bevestiging van wat alhier reeds tot stand was gekomen. Plaatselijk is veel werk verricht om in onderlinge overeenstemming al het gezamenlijke in officiële afspraken te gieten. Dit mondde uit in een federatieovereenkomst. Sinds 23 mei, Pinksteren 1999, vormden de Gereformeerde Kerk Halfweg Zwanenburg en de Hervormde Gemeente Houtrijk en Polanen een federatie. Juridisch bestonden ze nog in enkele opzichten naast elkaar, maar ze traden sindsdien gezamenlijk naar buiten als de SoW- Gemeente Halfweg-Zwanenburg.

Predikanten die de SoW-federatie gediend hebben, zijn:

 • Ds. E. Wijnsma 23 mei 1999 tot 20 september 2001
 • Ds. A. Ferwerda en Ds. D. Ferwerda-Arends 8 september 2002 tot 21 juli 2005

Sinds 21 juli 2005 dragen wij de naam ‘Protestantse gemeente te Halfweg-Zwanenburg’.

Predikanten die de Protestantse gemeente gediend hebben, zijn:

 • Ds. A. Ferwerda en Ds. D. Ferwerda-Arends 21 juli 2005 tot 14 mei 2006
 • Ds. Gert van de Meeberg  13 januari 2008 tot 30 september 2018

De Protestantse gemeente wordt vanaf 14 juni 2020 geleid door Ds. Wilma van Rijn.