Overige Activiteiten

 

Commissie Eredienst

De Commissie Eredienst houdt zich bezig met de vorm en de inhoud van de liturgie zoals deze in de diensten van onze gemeente wordt gebruikt. Deze commissie werkt samen met de gastpredikant (onze gemeente is nu vacant) om met name bijzondere diensten (zoals op christelijke feestdagen) mee voor te bereiden en uit te voeren, daartoe vergadert zij maandelijks en op ad hoc basis. Daarnaast evalueert de commissie diensten en denkt zij na over mogelijke veranderingen in de liturgie. Ook kan zij gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen aan de kerkenraad over de liturgie en de eredienst.

Crèche

Tijdens de zondagse morgendienst is er in de kerk crèche voor de kinderen in de leeftijd tot ongeveer vier jaar. Ongeveer 20 minuten voor de dienst is de oppas aanwezig. Deze bestaat uit twee gemeenteleden. Informatie bij mevr. Renske de Vries.

Kinderdienst

Elke zondagmorgen, met uitzondering van de zomervakantie, is er tijdens de dienst een speciaal moment voor de kinderen van de basisschool. De leiding zorgt dan voor een Bijbelverhaal, een spel, een lied, een rollenspel of een mooi knutselwerk. Contactpersoon is mevr. Cora Gerritse-Kortenoeven.

Koor ‘Inter Nos‘

Inter Nos is bedoeld ter ondersteuning van de gemeentezang in de eredienst en voor muzikale bijdragen tijdens bijzondere diensten.

Koor ‘VoiceMail’

VoiceMail is een groep enthousiaste mensen die regelmatig repeteert op de vrijdagavond en met enige regelmaat een bijdrage levert aan de eredienst. Ook wordt er wel eens buiten de eigen gemeente opgetreden. Muzikale leider en pianist is dhr. Dick Meijer.

Kerkblad

Ons Kerkblad verschijnt eens per maand. Elders op deze website is het Kerkblad in digitale vorm te lezen. De inleverdatum van te plaatsen artikelen is de 15de van elke maand (m.u.v. juli), uiterlijk om 17.00 uur. Liefst per e-mail inleveren (mailadres: kerkblad@protestantsekerkhalfweg.nl) bij mevr. Ria Bakker of dhr. Gerard Kluijt (wisselend per maand). Contactpersoon van de redactie is mevr. Ria Bakker.

Kerkbrief

De wekelijkse Kerkbrief wordt elke vrijdag of zaterdag bezorgd bij ouderen of gehandicapten en zondags uitgedeeld aan de ingang van de kerk. Naast de vaste rubrieken zoals Orde van Dienst, Bloemen, Meeleven, Collecten en Agenda voor de komende week wordt de Kerkbrief gevuld met korte (urgente) mededelingen of informatie die niet meer in het Kerkblad kon worden opgenomen. Deze actuele informatie is ook op deze website te vinden. Op dit moment wordt bij toerbeurt de Kerkbrief samengesteld door mevr. Cora Gerritse, mevr. Petra Meijer-Mendrik en dhr. Leo Kranenburg. Wie er prijs op stelt om de Kerkbrief per e-mail te ontvangen, kan contact opnemen met Leo Kranenburg.

Raad van Kerken Halfweg-

In deze Raad zijn de Protestantse gemeente en de Rooms-katholieke Parochie Onze Lieve Vrouwe Geboorte vertegenwoordigd.

Gebedsboom

Vanuit verschillende kerken, waaronder ook onze Protestantse gemeente, is jaren geleden begonnen met een gebedsboom, dat is een telefoonlijn. We bellen het onmiddellijk aan elkaar door wanneer er iemand een beroep op ons doet, omdat hij of zij gebed nodig heeft. Contactpersoon is mevr. E. Mandemaker-Snijders.

Bazaarcommissie

Jaarlijks verzorgt onze gemeente een grote bazaar op de eerste zaterdag van oktober. 75% van de opbrengst is voor de kerk, de resterende 25% is voor een goed doel. Inlichtingen bij mevr. Margreet Smit-Snijder.

Verjaardagsfonds

Elk lid van de kerk ontvangt bezoek op of rond zijn/haar verjaardag. De jarige krijgt een felicitatiekaart en heeft de mogelijkheid een geldbedrag te geven. De opbrengst komt ten goede aan het werk van de kerk. De contactpersoon is mevr. Itie Joosse-Sikkema .

Stichting Begraafplaats

De begraafplaats aan de Kerkhoflaan wordt beheerd door de Stichting Begraafplaats van de Hervormde Gemeente van Houtrijk en Polanen te Halfweg. Voorzitter is dhr. Jan van Gelder.

Adressenlijst verpleeg- en ziekenhuizen

Sint Lucas Andreas ziekenhuis Jan Tooropstraat 164 1061 AE Amsterdam

Slotervaartziekenhuis Louwesweg 6 1066 EC Amsterdam

VU-ziekenhuis Boelelaan 1117 1081 HV Amsterdam

A. van Leeuwenhoekziekenhuis Plesmanlaan 121 1066 CX Amsterdam

O.L.V. Gasthuis Postbus 95500 1090 HM Amsterdam

A.M.C. Meibergdreef 9 1105 AZ Amsterdam

Spaarne Gasthuis locatie zuid (EG) Boerhaavelaan 22 2035 RC Haarlem

Spaarne Gasthuis locatie noord Vondelweg 999 2026 BW Haarlem

Spaarne Gasthuis Spaarnepoort 1 2134 TM Hoofddorp

Zuiderhout Verpleeghuis Beelslaan 9 2012 PK Haarlem

Boerhave Verpleeghuis Louis Pasteurstraat 9 2035 RJ Haarlem

Schalkweide Zorgcentrum Floris van Adrichemlaan15 2035 VB Haarlem

Zorgcentrum Meerwende Kamerlingh Onneslaan 131 1171 AE Badhoevedorp

Verpleeghuis Bornholm Bornholm 50/52 2133 AA Hoofddorp

Verzorgingscentrum Horizon Kruislaan 54 2131 WE Hoofddorp

Verzorgingshuis Eijkenhove v.d. Berghlaan 120 2132 AV Hoofddorp

Verpleeghuis Slotervaart Louwesweg 10 1066 EC Amsterdam

Verpleeghuis Het Zonnehuis Laan v/d Helende Meesters 12 1186 AM Amstelveen