Informatie

De Protestantse gemeente te Halfweg-Zwanenburg komt voort uit de Gereformeerde Kerk van Halfweg-Zwanenburg en de Hervormde Gemeente van Houtrijk & Polanen. Voordat de fusie in 2005 een feit werd, was de samenwerking tussen beide lokale kerken al vele jaren intensief. Met name het jeugd- en jongerenwerk is al meer dan dertig jaar gecombineerd. Later volgden de andere kerkelijke activiteiten, de kerkdiensten en het bestuur. De gemeente telt nu ca 400 leden. Binnen de plaatselijke Raad van Kerken is er nauw overleg met de plaatselijke Rooms-katholieke parochie. Per jaar houden we twee oecumenische vieringen en verzorgen pastor en predikant verschillende cursussen.

Onze kerkelijke gemeente telt één predikantsplaats (0,7FTE). Het kerkbestuur telt twaalf vrijwilligers. Op de zondagen (om 10.00 uur) bezoeken zo’n 40 a 50 leden de kerkdienst. De vieringen tijdens Kerst, Pasen en Pinksteren trekken meer belangstellenden. De gemeente probeert een dorpskerk te zijn, waar alle inwoners van Halfweg en Zwanenburg zich welkom mogen weten.

De Protestantse gemeente kenmerkt zich vooral door de nadruk op onderling contact. Dit uit zich onder andere in een hoge opkomst bij het koffie-drinken-na-de-zondagse-kerkdienst, de cursussen, de jaarlijkse bazaar & boekenmarkt, de twee koren en de activiteiten voor ouderen. Maar ook in het alledaagse meeleven met elkaar, juist ook bij blije en droevige momenten in het leven. Zo wordt gestalte gegeven aan de kerk als lichaam van Christus.

De gemeente is zowel naar binnen als naar buiten ingesteld. De kerk is er immers voor de wereld en niet alleen voor zichzelf. Zo neemt de kerk deel aan de regionale Voedselbank, steunt zij ontwikkelingsprojecten in binnen- en buitenland en stimuleert zij haar leden actief te zijn in de woonomgeving. Via de lokale pers, de website en het maandelijkse Kerkblad worden gemeenteleden en dorpsbewoners geïnformeerd en uitgenodigd voor activiteiten voor jong en oud, die doordeweeks en zondags in de Protestantse Kerk aan de Julianastraat in Halfweg plaatsvinden. U bent van harte welkom.