Beheer

Kerkrentmeesters

De kerkenraad heeft het beheer van de stoffelijke aangelegenheden, voor zover van niet-diaconale aard, toevertrouwd aan het college van kerkrentmeesters. De ouderling-kerkrentmeesters in dit college maken deel uit van de kerkenraad.

Rekeningnummers: bankrekening kerkrentmeesters: rekening voor giften en overig betalingsverkeer NL21 RABO 0324 6648 85; rekening uitsluitend voor Vaste Vrijwillige Bijdrage NL47 RABO 0373 7090 72 ; rekening uitsluitend voor acties als Solidariteitskas/Vakantie-actie NL94 RABO 0373 7090 99.

.

Ledenadministratie

Het melden van geboorte, huwelijk, overlijden, verhuizen en vertrek, aanvragen van lijsten, overzichten en adresstickers kan bij dhr. L.A. Bakker.

Archief

Het kerkelijk archief van onze kerk (en de twee voormalige gemeenten) is ondergebracht in het Stadsarchief van de Gemeente Haarlem.