Kerkdiensten

De leden van onze gemeente komen elke zondagmorgen bijeen in hun kerkgebouw, de Protestantse Kerk aan de Wilhelminastraat in Halfweg. De kerkdiensten beginnen om 10.00 uur. Er is crèche voor de allerkleinsten en kinderdienst voor 4- tot en met 12- jarigen. Iedereen is van harte welkom, ook voor koffie, thee en limonade na afloop.

Als u niet in de gelegenheid bent om te komen of misschien een van onze diensten nog eens wilt horen, dan zijn deze te beluisteren op de website kerkdienstgemist.

Zondag   2 februari          Zondag Werelddiaconaat 

Protestantse Kerk                        10.00 uur         ds. H. van Popering uit Aalsmeer

Zondag  9 februari      

Protestantse Kerk                        10.00 uur         ds. R.J. Bakker uit Amsterdam

Maandag  10 februari                         

Eigen Haard                                  18.45 uur         mevr. J. Pijnaker

Zondag   16 februari       

Protestantse Kerk                         10.00 uur         ds. W. Zaagsma uit Hillegom

Zondag  23 februari        Heilig Avondmaal

Protestantse Kerk                        10.00 uur         ds. B.J. Griffioen uit Badhoevedorp

Maandag 24 februari     

Eigen Haard                                  18.45 uur         mevr. J. Pijnaker                    

Zondag   1 maart            Oecumenische Wereldgebedsdagviering

Protestantse Kerk                        10.00 uur         voorbereid door de plaatselijke Wereldgebedsdaggroep m.m.v. Mediorkoor Voices

 

Oppasdienst

Zondag      2 februari       Marianne Kromhout

Zondag      9 februari       Margarita van den Berg

Zondag    16 februari      Ellen Oostwouder 

Zondag    23 februari       Grietje Monster

Zondag      1 maart           Cora Gerritse

 

Diensten in het Spaarne Gasthuis

Per 1 januari 2018 is het Spaarne Gasthuis gestopt met het houden van kerkdiensten. De geestelijk verzorgers gaven aan (bron: Haarlems Dagblad 28 dec. 2017) dat de inspanning die nodig was om de diensten voor te bereiden niet meer in verhouding stond tot het aantal deelnemers aan deze diensten. De vier geestelijk verzorgers  constateren een groeiende behoefte aan persoonlijke begeleiding.

Er wordt niet uitgesloten dat diensten op christelijke feestdagen wel terug zullen komen, want die diensten werden in het algemeen wel goed bezocht.