Kerkdiensten

De leden van onze gemeente komen elke zondagmorgen bijeen in hun kerkgebouw, de Protestantse Kerk aan de Wilhelminastraat in Halfweg. De kerkdiensten beginnen om 10.00 uur. Iedereen is van harte welkom, maar reserveren is verplicht. Door het coronavirus is er tot nader bericht geen oppasdienst en geen ontmoeting mogelijk na de kerkdiensten.

Als u niet in de gelegenheid bent om te komen of misschien een van onze diensten nog eens wilt horen, dan zijn deze te beluisteren en te kijken op de website kerkdienstgemist. De liturgie staat wekelijks in de kerkbrief. 

Omdat er op zondagmorgen vanwege de coronamaatregelen zeer veel gebruik wordt gemaakt van kerkdienstgemist.nl, kan het gebeuren dat de uitzending hapert door overbelasting van het netwerk. Om dit te voorkomen, raden we u/jullie aan om op een ander tijdstip op zondag de website te bezoeken en dan de viering alsnog te bekijken en te beluisteren. Downloaden kan ook.

Op dinsdag 15 december is Nederland opnieuw in een lockdown terecht gekomen als gevolg van het grote aantal Corona besmettingen. Dat brengt ons in de situatie die wij hebben gekend in de maanden maart en april van 2020. Naar aanleiding hiervan adviseerde het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken, waar de Protestantse Kerk lid van is: “Blijf zoveel mogelijk thuis en maak gebruik van de mogelijkheid om kerkdiensten digitaal uit te zenden en mee te maken.

Ons moderamen kwam op woensdag 16 december in een extra vergadering bijeen en heeft besloten om dit advies op te volgen.

Dit heeft tot gevolg dat met ingang van zondag 20 december onze kerkdiensten niet meer kunnen worden bijgewoond en alleen online gevolgd kunnen worden. De link voor het volgen van onze diensten is https://kerkdienstgemist.nl/stations/925/events.

Dit besluit is verlengd tot en met zondag 7 februari. Wat wij daarna gaan doen zal afhangen van de situatie begin februari. Wij zullen u daarvan berichten middels de kerkbrief.

 
Zondag       3 januari               Nieuwjaarsdienst

Alleen online dienst                              10.00 uur  ds. Cor Ofman uit Amsterdam  

Zondag     10 januari         

Alleen online dienst                              10.00 uur   ds. Wilma van Rijn

Zondag    17 januari                          

Alleen online dienst                             10.00 uur  ds. Cor Ofman uit Amsterdam        

Zondag    24 januari          

Alleen online dienst                             10.00 uur  ds. A. Molendijk uit Amsterdam     

Zondag    31 januari             

Alleen online dienst                             10.00 uur  ds. Wilma van Rijn 

Zondag       7 februari              Werelddiaconaat

Alleen online dienst                             10.00 uur  ds. Fieke Klaver uit Vijfhuizen 

 

Oppasdienst

 Door het coronavirus is er voorlopig geen oppasdienst.