Kerkdiensten

De leden van onze gemeente komen elke zondagmorgen bijeen in hun kerkgebouw, de Protestantse Kerk aan de Wilhelminastraat in Halfweg. De kerkdiensten beginnen om 10.00 uur. Er is crèche voor de allerkleinsten en kinderdienst voor 4- tot en met 12- jarigen. Iedereen is van harte welkom, ook voor koffie, thee en limonade na afloop.

Als u niet in de gelegenheid bent om te komen of misschien een van onze diensten nog eens wilt horen, dan zijn deze te beluisteren op de website kerkdienstgemist.

Zondag   1 december       Eerste Advent 

Protestantse Kerk                       10.00 uur          ds. A.J.O. van der Wal uit Hoofddorp

Zondag   8 december      Tweede Advent

Protestantse Kerk                       10.00 uur          ds. N. van Voornveld uit Capelle a.d. IJssel

Maandag  9 december                         

Eigen Haard                                 18.45 uur           pastor F. Litjens

Zondag   15 december    Derde Advent

Protestantse Kerk                        10.00 uur          ds. L. Rasser uit Amsterdam

Dinsdag  17 december    Kerstviering     

Eigen Haard                                 18.45 uur          pastor F. Litjens en pastor R. van Neerbos

Zondag  22 december     Oecumenische zangdienst Vierde Advent                     

RK Kerk                                        11.00 uur          pastor F. Litjens

Dinsdag 24 december     Kerstnachtdienst

Protestantse Kerk                        22.00 uur       ds. Ch. Koldewijn uit Badhoevedorp

                                                       m.m.v. VoiceMail o.l.v. Dick Meijer

Woensdag 25 december Eerste Kerstdag

Protestantse Kerk                        10.00 uur        ds. R. Wattel uit Hoofddorp

                                                        m.m.v. Inter Nos o.l.v. Roland Bosma en

                                                                   The Family Voices

Zondag   29 december

Protestantse Kerk                       10.00 uur         mevr. dr. C. Pumplun uit Amsterdam

Zondag   31 december     Oudejaarsavond 

Protestantse Kerk                       10.00 uur          ds. A.J.O. van der Wal uit Hoofddorp

Zondag   1 januari            Nieuwjaarsdienst en receptie

Protestantse Kerk                      10.00 uur           mevr. drs. G.J.H. Bregman-Hoving

 

Oppasdienst

Zondag      1 december    Grietje Monster

Zondag      8 december    Anke en Geeske Kluijt

Zondag    15 december   Renske de Vries

Zondag    22 december   geen oppasdienst (dienst in RK kerk)

Zondag    25 december   Margarita van den Berg

Zondag    29 december    Ellen en Marjolein Oostwouder

Zondag      5 januari         Cora Gerritse

 

Diensten in het Spaarne Gasthuis

Per 1 januari 2018 is het Spaarne Gasthuis gestopt met het houden van kerkdiensten. De geestelijk verzorgers gaven aan (bron: Haarlems Dagblad 28 dec. 2017) dat de inspanning die nodig was om de diensten voor te bereiden niet meer in verhouding stond tot het aantal deelnemers aan deze diensten. De vier geestelijk verzorgers  constateren een groeiende behoefte aan persoonlijke begeleiding.

Er wordt niet uitgesloten dat diensten op christelijke feestdagen wel terug zullen komen, want die diensten werden in het algemeen wel goed bezocht.