Kerkdiensten

De leden van onze gemeente komen elke zondagmorgen bijeen in hun kerkgebouw, de Protestantse Kerk aan de Wilhelminastraat in Halfweg. De kerkdiensten beginnen om 10.00 uur. Er is crèche voor de allerkleinsten en kinderdienst voor 4- tot en met 12- jarigen. Iedereen is van harte welkom, ook voor koffie, thee en limonade na afloop.

Als u niet in de gelegenheid bent om te komen of misschien een van onze diensten nog eens wilt horen, dan zijn deze te beluisteren op de website kerkdienstgemist.

Zondag   1 maart             Oecumenische Wereldgebedsdagviering

Protestantse Kerk                        10.00 uur         voorbereid door de plaatselijke Wereldgebedsdaggroep

                                                         m.m.v. Mediorkoor Voices o.l.v. Mary Singer;  Pianist – Dick Marcus en Fluit – Aldy Piels..

Zondag   8 maart             2de Zondag 40-dagentijd 

Protestantse Kerk                        10.00 uur         mevr. E. Bruggeman uit Amsterdam

Maandag  9 maart                         

Eigen Haard                                 18.45 uur         mevr. G.J.H. Bregman-Hoving

Zondag   15 maart           Biddag voor gewas en arbeid; 3de Zondag 40-dagentijd

Protestantse Kerk                        10.00 uur         ds. B.J. Griffioen uit Badhoevedorp

Zondag  22 maart           4de Zondag 40-dagentijd

Protestantse Kerk                        10.00 uur       vervallen vanwege Coronavirus

Maandag 23 maart     

Eigen Haard                                 18.45 uur        vervallen!  

Zondag  29 maart           5de Zondag 40-dagentijd

Protestantse Kerk                        10.00 uur      vervallen!

Zondag  5 april                Palmpasen

Protestantse Kerk                        10.00 uur      vervallen!

 

Oppasdienst

Zondag      1 maart      Cora Gerritse

Zondag      8 maart      Renske de Vries

Zondag    15 maart      Ria Bakker en Marjolein Oostwouder

Zondag    22 maart      Collen Dhliwayo en Cora Gerritse

Zondag    29 maart      Anke en Geeske Kluijt

Zondag      5 april        Margarita van den Berg

 

Diensten in het Spaarne Gasthuis

Per 1 januari 2018 is het Spaarne Gasthuis gestopt met het houden van kerkdiensten. De geestelijk verzorgers gaven aan (bron: Haarlems Dagblad 28 dec. 2017) dat de inspanning die nodig was om de diensten voor te bereiden niet meer in verhouding stond tot het aantal deelnemers aan deze diensten. De vier geestelijk verzorgers  constateren een groeiende behoefte aan persoonlijke begeleiding.

Er wordt niet uitgesloten dat diensten op christelijke feestdagen wel terug zullen komen, want die diensten werden in het algemeen wel goed bezocht.