Kerkdiensten

De leden van onze gemeente komen elke zondagmorgen bijeen in hun kerkgebouw, de Protestantse Kerk aan de Wilhelminastraat in Halfweg. De kerkdiensten beginnen om 10.00 uur. Er is crèche voor de allerkleinsten en kinderdienst voor 4- tot en met 12- jarigen. Iedereen is van harte welkom, ook voor koffie, thee en limonade na afloop.

Als u niet in de gelegenheid bent om te komen of misschien een van onze diensten nog eens wilt horen, dan zijn deze te beluisteren op de website kerkdienstgemist.

Zondag   5 januari          Nieuwjaarsdienst en -receptie 

Protestantse Kerk                       10.00 uur         mevr. drs. G.J.H. Bregman-Hoving

Zondag  12 januari      

Protestantse Kerk                       10.00 uur         ds. N. Gillebaard uit De Rijp

Maandag  13 januari                         

Eigen Haard                                 18.45 uur         mevr. drs. G.J.H. Bregman-Hoving

Zondag   19 januari       Oecumenische viering

Protestantse Kerk                       10.00 uur         mevr. drs. G.J.H. Bregman-Hoving

Zondag  26 januari        

Protestantse Kerk                       10.00 uur         ds. G.J.P. Ofman uit Amsterdam

Maandag 27 januari     

Eigen Haard                                 18.45 uur         pastor R. van Neerbos                    

Zondag   2 februari        Werelddiaconaat

Protestantse Kerk                       10.00 uur         ds. H. van Popering uit Aalsmeer

 

Oppasdienst

Zondag      5 januari       Renske de Vries

Zondag    12 januari       Ria Bakker en Marjolein Oostwouder

Zondag    19 januari       Collen Dhliwayo en Cora Gerritse

Zondag    26 januari       Anke en Geeske Kluijt

Zondag      2 februari     Marianne Kromhout

 

Diensten in het Spaarne Gasthuis

Per 1 januari 2018 is het Spaarne Gasthuis gestopt met het houden van kerkdiensten. De geestelijk verzorgers gaven aan (bron: Haarlems Dagblad 28 dec. 2017) dat de inspanning die nodig was om de diensten voor te bereiden niet meer in verhouding stond tot het aantal deelnemers aan deze diensten. De vier geestelijk verzorgers  constateren een groeiende behoefte aan persoonlijke begeleiding.

Er wordt niet uitgesloten dat diensten op christelijke feestdagen wel terug zullen komen, want die diensten werden in het algemeen wel goed bezocht.