Over ons

Hieronder vindt u een selectie van nieuwsartikelen over onze kerk/gemeente of activiteiten gehouden in ons kerkgebouw .

Gemeentelid Margreet Smit Koninklijk onderscheiden voor al haar vrijwilligerswerk

Van Harte Gefeliciteerd!

Motivatie Burgemeester Schuurmans: Margaretha Smit-Snijder
Mevrouw Margreet Smit Is sinds vele jaren actief bij de Voedselbank als coördinator bij het uitdeelpunt Zwanenburg/Halfweg, maar ook van Spaarndam. Zij geeft leiding aan een aantal vrijwilligers van de Voedselbank Haarlemmermeer om de pakketten te verstrekken.

Al bijna 100 jaar wordt jaarlijks op de eerste zaterdag van oktober de Samen op Weg Bazaar georganiseerd door de PKN-gemeente Halfweg-Zwanenburg. Margreet Smit is al 28 jaar de spil in de organisatie van de Bazaar. Dat betekent dat zij alles regelt: van de ontvangst en sortering van de goederen die binnenkomen tot beoordelen of het bruikbaar is. Ook doet zij de voorbereiding vooraf en de afhandeling na de Bazaar.
Voor het Vakantiebureau was zij actief betrokken bij de uitvoering van vakantieweken. Samen met een team begeleidde zij de ouderengroepen waar ze verantwoordelijk was voor oudere mensen met een zorgvraag/handicap. Ook vervulde zij tijdens de vakantieweken de rol van coördinator van de teams.
Margreet Smit is vrijwilliger bij de Zonnebloem waar zij gasten bezoekt en uitstapjes begeleidt, naast haar taak als bestuurslid bezoekwerk. Als bestuurslid houdt zij de gastenlijst bij, behandelt zij de aanvragen van nieuwe gasten en vrijwilligers en doet de intakegesprekken, waarna ze de gasten aan vrijwilligers koppelt.
Of dat nog niet genoeg is, organiseert mevrouw Smit ook lange afstandswandelingen, was zij jeugdouderling bij de kerk, was zij actief bij het Rode Kruis voor de jeugd EHBO en maakte zij deel uit van het management voor kinderkoor de Houtrakkertjes.

Voor haar inzet wordt Margreet Smit benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Op de foto Margreet Smit met Burgemeester Schuurmans en de voorzitter van de Voedselbank, die ook onderscheiden werd.

Boekenmarkt in protestantse kerk druk bezocht

HALFWEG – De traditionele boekenmarkt afgelopen zaterdag bij de protestantse kerk is druk bezocht. Om 9.00 uur gingen de deuren open en kon een ieder naar hartenlust komen snuffelen.

Honderden boeken lagen uitgestald in de ontmoetingsruimte van de kerk. (Foto: Peter Vreeswijk)

Tekst: Saskia Vreeswijk

Honderden boeken lagen uitgestald in de ontmoetingsruimte van de kerk. Van kinderboeken, streek-, historische romans, tot knutselboeken en fictie en non fictie romans. Er was werkelijk voor een ieder wel wat te halen en uiteraard tegen schappelijke prijzen. Ondanks of liever gezegd dankzij het prachtige voorjaarsweer werd de boekenmarkt toch weer druk bezocht.

Laatste keer

Kwam er vorig jaar al een einde aan de traditionele bazaar, dit jaar was het de allerlaatste keer dat de boekenmarkt werd georganiseerd. “Tenzij andere vrijwilligers opstaan”, zo verwoordde organisator Margreet Smit.

Bazaar Protestantse Kerk Halfweg extra druk bezocht

HALFWEG – Onder grote belangstelling werd dit jaar weer afgelopen zaterdag 7 oktober de bazaar gehouden.

Margreet, Corrie, Ria en Jannie zijn de drijvende krachten van de bazaar geweest. Wie neemt het stokje over? 

Er was van alles te vinden op de diverse kramen in zowel de kerk als de ontmoetingsruimte: van servies, huisraad, kerstversieringen tot boeken, platen en gezelschapsspellen. Voor het rad van avontuur werden vele loten verkocht en er waren mooie prijzen te winnen zoals fruitmanden, kaarsensets, tassen met levensmiddelen en handdoekensets.

Er was ook gelegenheid om een kopje koffie of thee met wat lekkers te nuttigen. Hiervan werd gretig gebruik gemaakt.

Einde traditie

Dat de bazaar inmiddels een traditie is geworden, staat buiten kijf. Helaas komt aan deze traditie helaas een eind. Het is precies honderd jaar geleden dat de eerste bazaar werd gehouden. Het Haarlems Dagblad rapporteerde op 12 oktober 1923: ‘Naar wij vernemen zal al hier ten bate van den bouw der nieuwe Ned. Duitsch Hervormde Kerk in den loop der maand november een Bazar worden gehouden’. De kerk waarop gedoeld wordt is de huidige protestantse kerk aan de Wilhelminastraat op Halfweg. Na de oprichting van de Nederlands Hervormde Vrouwenvereniging in 1928 werd de Bazaar een jaarlijks terugkerend evenement. In de statuten van de vereniging was bepaald dat een deel van de opbrengst bestemd moest zijn voor een goed doel. Dat is al die jaren ook gebeurd! Van waterputten in Zimbabwe, medische hulp aan Roemenie tot het bouwen van een school in Ghana.

Bazaarcommissie

Deze commissie die tientallen jaren heeft gezorgd voor het reilen en zeilen van de bazaar bestaat al sinds jaar en dag uit Ria Bakker, Jannie Eijke en Corry van Dijke, onder de bezielende leiding van Margreet Smit. Al die jaren hebben de dames zich met veel liefde en plezier ingezet om van de bazaar een gezellige dag te maken. Daar ging ontzettend veel tijd en energie in zitten. Iedere maand moesten de ingebrachte spullen worden gesorteerd. De dames hopen dat opvolgers zich alsnog aandienen. Zij zijn dan uiteraard bereid om hun kennis en ervaring te delen. Misschien dat een jongere generatie het stokje wil overnemen.

Tekst Saskia Vreeswijk, Foto’s Peter Vreeswijk

Gepubliceerd in de Westerpost (krant van 11 oktober en op de website)

Boekenmarkt in de Protestantse kerk op Halfweg

Westerpost, 15 mei

Snuffelen in de stapels boeken. (Foto: Peter Vreeswijk)

HALFWEG – Na twee dagen met een groep van tien vrijwilligers uitzoeken en sorteren op onderwerp, kon op zaterdag 14 mei de deur van de kerk open. (tekst: Saskia Vreeswijk)

In de consistorie lagen honderden boeken in lange rijen opgesteld. Thrillers, streekromans, literatuur, oorlogsromans, kinderboeken. Van Hendrik Groen, Charles Lewinsky tot de avonturen van Swiebertje.

De boeken vonden gretig aftrek en menigeen ging zwaar beladen naar huis. Ook de gezelschapsspelen, het speelgoed, de cd’s en dvd’s werden goed verkocht.

De opbrengst is uiteraard voor de kerk en zal aan een goed doel worden geschonken. Welk doel? Hierover vindt nog overleg plaats. Al met al een goed geslaagde dag met een gevulde kas.

*****************************************************************

Op het fietsje door het dorp. Nieuwe predikant, Wilma van Rijn (32) beweegt zich tussen traditie en een veranderende wereld (bron: Haarlems Dagblad website 19 juni 2020)

Op het fietsje door het dorp. Nieuwe predikant, Wilma van Rijn (32) beweegt zich tussen traditie en een veranderende wereld

De nieuwe predikant van Halfweg-Zwanenburg, Wilma van Rijn (32) zoekt altijd naar de zin van het leven.

© Foto United Photos/Toussaint Kluiters

Elizabeth Stilma

Halfweg

Een predikant wordt vaak vergeleken met een herder. Maar de afgelopen zondag bevestigde dominee van de protestantse gemeente Halfweg-Zwanenburg ziet zichzelf liever als een herdershond. ,,Vol enthousiasme optrekken met de kudde, allemaal geleid door dezelfde Bron en soms even blaffen om koers te bepalen.”

In de pastorie van de kerk houdt Wilma van Rijn (32) zich nog druk bezig de meubels en schilderijen een plek te geven. Sinds begin juni woont ze met haar vriend in de pastorie. Vier jaar lang was ze predikant in Den Helder. ,,Ik ben nog jong en was toe aan een nieuwe uitdaging.”

De eerste uitdaging ligt in de ontmoeting met de gemeenteleden. Bij de bevestiging in de Kleine Kerk in Halfweg mochten door de maatregelen dertig mensen aanwezig zijn. ,,Het is heel raar als de dominee wordt geïntroduceerd, maar de 500 gemeenteleden niet met haar kunnen kennismaken.” Ook de bezoeken aan verpleeghuizen en ziekenhuizen zijn nog niet mogelijk. ,,Ik preek voor een bijna lege kerk. Gelukkig kunnen de mensen mij zien door de livestream.”

Jammer, vindt ze het wel. Samenwerken met de kerkenraad en vrijwilligers is voor Van Rijn de kern van haar baan. ,,Ik wil met de gemeente de paden en wegen bewandelen die goed zijn.” Of zoals de theologe Dorothee Sölle het zegt: ‘God heeft geen andere handen dan de onze.’ ,,Ons handelen en denken hebben consequenties voor alles om ons heen. In ontmoetingen met elkaar kunnen we ook het verticale, het goddelijke vinden.”

Traditie

Op achtjarige leeftijd wist Van Rijn al dat ze predikant wilde worden. Ze ging graag naar de kerk en had als kind in gesprek met de voorganger het hoogste woord. Op de vraag waarom iemand in deze tijd nog op de preekstoel wil staan voor een over het algemeen ouder publiek, is ze duidelijk. ,,Ik ben altijd op zoek naar de zin van het leven. Ik wil nieuwe taal geven en vormen bedenken in het spanningsveld van traditie en een veranderende wereld. Dat trekt mij aan.”

Overigens ziet ze zichzelf niet als de hervormer van de kerk. Eerst wil ze weten wat de vraag is van de gemeente. ,,Ik ben enthousiast en energiek en wil nieuwe initiatieven opzetten, maar dat kan alleen met anderen. Ik ben niet de predikant die alles moet redden. Ik begin met het pastorale werk en de erediensten. Dat is in deze tijd al lastig genoeg.”

Vicar of Dibley

Uit ervaring weet ze dat er verwachtingen zijn van een nieuwe predikant. ,,Aan de ene kant is er de vertrouwde rol aan de andere kant moeten er nieuwe wegen worden ingeslagen. Aan alle verwachtingen voldoen is onmogelijk. Om me heen zie ik veel jonge predikanten die klem komen te zitten door die tweedeling. Ik wil daar niet bij horen. Vernieuwingen kunnen positief uitpakken en anders word ik gewoon een traditionele dorpsdominee die op haar fietsje door het dorp tuft.” Zoals Father Brown uit de gelijknamige bbc first-serie? Ze lacht bevestigend. ,,Meer nog als Dawn French in The Vicar of Dibley. De Britse sitcom met een vrouwelijke dominee in een klein Engels dorp.”

Bazaar Protestantse Kerk weer druk bezocht!

(bron: Westerpost 9 oktober 2019, tekst Saskia Vreeswijk, foto Peter Vreeswijk)

Een terugblik: De eerste Bazaar werd gehouden in 1928. Daarna is er jaarlijks een Bazaar gehouden. Dit jaar dus voor de 91ste keer!

Vanaf het begin is er 25% van de opbrengst bestemd voor een goed doel. Dat is zelfs in de statuten van de Hervormde Vrouwen Vereniging vastgelegd, die de Bazaar oorspronkelijk organiseerde. Deze vereniging bestaat al geruime tijd niet meer, maar die 25% is gehandhaafd. De opbrengst gaat dit jaar naar de Voedselbank Haarlemmermeer.

Onder de bezielende leiding van Margreet Smit wordt de bazaar elk jaar en met behulp van vele vrijwilligers georganiseerd.

Ook dit jaar werd het weer een succes, mede omdat het een dorpsgebeuren is waar veel Halfweggers en Zwanenburgers op af komen. Buiten alle curiosa en boeken wisten velen de dames achter  de oliebollen en appelflappen kraam goed te vinden. Een van de dames staat maar liefst 40 jaar achter de kraam en zij is ook degene die door het jaar heen de sokken breidt voor de Bazaar die bij een andere kraam konden worden gekocht.

De Bazaarcommissie vond het weer een uitermate geslaagde dag.

….

Twee erespelden Haarlemmermeer uitgereikt aan vrijwilligers Voedselbank

(Waarvan 1 voor ons gemeentelid Margreet Smit (bron website gem. Haarlemmermeer)

Ze hebben het meer dan verdiend, Margreet Smit-Snijder en Klaas Roodenburg. Al vele jaren zetten zij zich met hart en ziel in voor de Voedselbank. Tijdens de jaarlijks vrijwilligersbarbecue afgelopen vrijdag ontvingen zij uit handen van locoburgemeester Ap Reinders de gemeentelijke erespeld.

Ze vond het best lastig om opeens in het middelpunt van de belangstelling te staan, vertelt Margreet Smit (71).

Maar natuurlijk ben ik blij met de erespeld. De allergrootste verrassing was dat mijn kinderen erbij waren. Dat vond ik zo leuk!

Klaas Roodenburg en Margreet Smit krijgen de erespeld van locoburgemeester Ap Reinders. Foto: Jur Engelchor

Gezinnen met kinderen

Margreet Smit is uitdeelcoördinator in Halfweg. Zij is vanaf het begin in 2006 bij de Voedselbank Haarlemmermeer betrokken. “Ik heb altijd vrijwilligerswerk gedaan en zodoende kwam ik in contact met mensen die het heel krap hadden, ook gezinnen met kinderen. Dat ging me zo aan het hart dat ik iets wilde doen.” Ze wilde eerst zelf een Voedselbank opzetten, maar toen ze hoorde dat dat in Hoofddorp al gebeurde, sloot ze zich daarbij aan.

Prachtig om te zien

Iedere vrijdag ontvangt ze in de kerk in Halfweg samen met vier of vijf vrijwilligers klanten en deelt voedselpakketten uit. In de loop der jaren heeft ze heel wat mensen zien passeren.

Om allerlei redenen kan iemand plotseling aangewezen zijn op de Voedselbank. Het is prachtig om te zien dat veel mensen het na een tijdje weer redden. Dat stimuleert enorm.

Ze denkt dat er nog heel wat mensen zijn die in aanmerking komen voor de Voedselbank, maar voor wie de drempel te hoog is. “Dat is onze volgende missie, om die drempel te verlagen.”

Voormalig dierenarts en gemeentelid van onze kerk Louis Otto blijft wel ‘op stoom’

(bron Westerpost 31 juli 2019 door Anja Maas)

Halfweg. Na een jaar stilstand vanwege het afkeuren van de stoomdrum is het Stoomgemaal Halfweg weer in bedrijf. Op 24 mei gaf locoburgemeester Jurgen Nobel het officiële startsein voor een nieuw stoomseizoen. Het nog enige werkende schepradstoomgemaal ter wereld mocht op weg naar de toekomst .

Het gemaal aan de Haarlemmermeerstraat laat oude tijden herleven en dat dit lukt is te danken aan een grote groep vrijwilligers. Een van hen was ex-dierenarts Louis Otto, die onlangs na 41 jaar trouwe dienst zijn vrijwilligerstaken neerlegde. Uiteraard ging dit niet onopgemerkt voorbij. Louis Otto – hij is op weg naar zijn 87ste verjaardag –  werd in het zonnetje gezet en in de bloemetjes. Vaak kreeg hij in zijn vrijwilligersloopbaan te horen: “wat heeft een dierenarts nu met stoom?” En ook bij het interview met deze krant is dat een van de eerste vragen. Voor het antwoord gaat Louis Otto er in zijn woning in Halfweg even rustig voor zitten.

Naar Halfweg

“Ja, bij deze temperaturen – de hitte bereikte een nieuw record , red – is die vraag extra   toepasselijk. Om eerlijk te zijn: van huis uit had ik nooit veel met stoom. Pas toen ik hier kwam, raakte ik erbij betrokken. Het ging min of meer vanzelf. Ik ben geboren in Ouderkerk aan de Amstel. Van Halfweg wist ik niets, totdat ik er kwam wonen. Nou ja, niets? Met geschiedenis had ik geleerd dat dit dorpje is ontstaan in de 17e eeuw, op de plek waar de trekvaart tussen  Amsterdam en Haarlem moest worden onderbroken door een sluizencomplex. Dat betekende dat de reizigers moesten overstappen en waar mensen verschijnen, verschijnen voorzieningen: een logement, een kroeg, een stalhouderij. Zo ontstond Halfweg. Bij mijn eerste kennismaking trof ik een landelijke omgeving: vee, boerderijen. Dat was in 1959. Ik was bijna afgestudeerd als dierenarts en in die tijd deden wij alle dieren: van goudvis tot olifant. Nu is alles veel meer gespecialiseerd. Mijn vrouw Riek komt hier vandaan. Haar vader was ook dierenarts en had hier zijn praktijk. Hij vroeg of ik interesse had om hem op te volgen. Ik zei ja, en werd inwoner van Halfweg. De eerste 8 jaar was ik assistent in zijn praktijk, daarna was hij 8 jaar assistent bij ons. Uiteindelijk trok hij zich helemaal terug.”

Monument

Het Stoomgemaal Halfweg heette vroeger Gemaal Rijnland te Halfweg en werd tot 1977 nog gewoon gebruikt. Toen kwam er een modern, computergestuurd gemaal beschikbaar en Rijnland, dat wel af wilde van onderhoud en kosten, wilde slopen. Gelukkig was daar burgemeester Frank IJsselmuiden (Spaarndam-Haarlemmerliede), die zich met al zijn krachten inzette om verlies van dit historisch erfgoed te voorkomen. Hij verzamelde medestanders en richtte de Stichting Vrienden van het Stoomgemaal Halfweg op, die het als monument wilde behouden. Na 7 jaar procederen, tot de Hoge Raad aan toe, kon Rijnland geen kant meer op. De Stichting Vrienden mocht het gemaal kopen voor 1 gulden (45 eurocent). Maar er moest een voorlopige restauratie komen en er was geen geld. Door flink aan de weg te timmeren en de onstuitbare inzet van de vrijwilligers is het gelukt het gemaal weer op stoom te krijgen.

Vrijwilliger

Louis Otto: “Sinds 1978 ben ik bij het gemaal betrokken.  Frank IJsselmuiden vroeg mij als lid van het stichtingsbestuur en toen ik in 1994 stopte met mijn praktijk werd ik ook vrijwilliger in het veld. Niet als technicus, daarvoor mis ik de specifieke kennis, maar voor al het andere wat zich zoal voordeed. Baliediensten, bedienen tijdens recepties, een bruiloft, een bedrijfs- of themafeest.  Met veel plezier denk ik aan onze nostalgische avonden. Arie Molijn, een van onze eerste conservators, kon zorgen voor nostalgische kostuums. Die trokken wij dan enthousiast aan om de tijden van de stoker en de machinist te laten herleven.”

Louis Otto ontving een paar jaar geleden een koninklijke onderscheiding vanwege zijn grote verdiensten voor de lokale gemeenschap. “Ik heb zoveel verschillende dingen gedaan: president-kerkvoogd van de protestantse kerk, lid van de Rotary, bestuurslid bij de  Rabobank en het Groene Kruis, te veel om op te noemen.” Het stoomgemaal heeft een speciaal plekje in zijn hart.  “Na 41 jaar vond ik het echt tijd om plaats te maken voor jongeren. Maar ja, het bloed kruipt waar het niet gaan kan. Dus de mensen zien me nog wel bij het gemaal terug. Eens op stoom, altijd op stoom.”

Con Anima jubileumconcert 65 jaar Protestantse Kerk

Presentatie Historisch Halfweg

Uit de column van burgemeester Pieter Heiliegers (gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude) 10 oktober 2018

Afscheid
Afscheid nemen gaat sowieso ook elders in onze gemeente door. Zo was ik onlangs bij de afscheidsreceptie van ds. Gert van de Meeberg. We haalden nog even kort herinneringen op zoals de herdenkingsmomenten op 4 mei alsook onze gesprekken over de gemeenschap bij mij op het gemeentehuis in Halfweg. Zijn afscheidsreceptie was drukbezocht. Zie foto (van Peter Vreeswijk). Dat zegt iets over hoe geliefd hij was. Kortom… zomaar een voorbeeld van afscheid nemen in ons dagelijks leven.

 

Voor de hele column zie: 

https://www.haarlemmerliede.nl/actueel/nieuwsbericht/archive/2018/10/article/de-voorlaatste-column-1563.html

AFSCHEIDSRECEPTIE PREDIKANT GERT VAN DE MEEBERG

Westerpost 26 september 2018 (foto en tekst door Peter Vreeswijk)

Op zaterdagmiddag 22 september heeft Gert van de Meeberg afscheid genomen van de protestantse kerkgemeente van Halfweg-. Zowel leden van deze gemeente maar ook buitenstaanders waren in grote getale naar de kerk aan de Polanenkade  gekomen om de predikant een laatste hand te schudden. De grote opkomst moge getuigen van de wijze waarop Gert in de kerkgemeente heeft gefunctioneerd. Tien jaar lang is hij voorgegaan in deze kerk en heeft hij nauw samengewerkt met pastor Fons Litjens van de samenwerkende parochies Meerliede. Aan het einde van de receptie sprak Leo Kranenburg, voorzitter van de kerkraad,  een dankwoord uit. Hij loofde de manier waarop Gert altijd heeft getracht een verbindende factor te zijn binnen en buiten de kerkgemeenschap.  Op zondag vond de afscheidsdienst plaats waarin hij naar eigen zeggen de controle over heeft gehad. Gert vertrekt met partner Marcel naar de protestantse gemeente De Rank in Nieuw-Vennep.  Afscheid nemen doet uiteraard pijn maar er is ook weer ruimte voor een nieuwe uitdaging! Wellicht zien de kerkgangers hun geliefde predikant nog terug als gastpredikant.

Halfwegse predikant neemt na tien jaar afscheid

Haarlems Dagblad 22 september 2018  Wessel Mekking

© Foto: United Photos/Paul Vreeker

Predikant Gert van de Meeberg neemt afscheid van de Protestantse Kerk in Halfweg.

Inmiddels heeft hij met partner Marcel zijn intrek genomen in de pastorie van Protestantse Gemeente De Rank in Nieuw-Vennep. Dit weekeinde neemt predikant Gert van de Meeberg afscheid van de kerkgemeente van Halfweg-, die hij het afgelopen decennium diende.

,,Ik hoefde niet weg, maar ik werk hier nu tien jaar, een hele tijd. Het is goed om een keer te veranderen, om eens ergens anders te gaan kijken’’, licht hij zijn vertrek bij de protestantse gemeente in het dubbeldorp aan de Ringvaart toe.

De Rank en Van de Meeberg vonden elkaar. De geboren Brabander werd benaderd om naar de vacature van de kerkgemeente te kijken, maar die advertentie was hem zelf ook al opgevallen.

,,Nieuw-Vennep is een stuk groter, daar wonen ook meer jonge gezinnen dan in Halfweg en ’’, vertelt Van de Meeberg (41) over zijn overstap. Bij De Rank zijn de kerkbezoekers gemiddeld ook jonger dan bij de Protestantse Kerk in Halfweg. Een van de belangrijke punten bij zijn sollicitatie was dat Van de Meeberg zijn best gaat doen jeugd en jonge gezinnen meer bij de Vennepse kerkgemeente te betrekken. ,,Het is een hele uitdaging om dat samen te bedenken’’, realiseert hij zich. ,,Dat moeten we samendoen.’’

Het woord ’samen’ valt tijdens het interview meerdere keren. Ook als Van de Meeberg terugblikt op de afgelopen tien jaar. ,,Ik heb hier heel sterk ervaren dat we het samen moeten doen. Niet alleen met de kerkenraad, maar ook bijvoorbeeld met de vrijwilligers die koffiezetten of schoonmaken.’’

Tentdienst

Daarnaast werkte Van de Meeberg veel samen met pastor Fons Litjens van de samenwerkende parochies MeerLiede. Zo hebben de twee kerkelijke gemeenten samen gespreksgroepen over allerlei thema’s en introduceerden ze de oecumenische tentdienst tijdens de Feestweek -Halfweg.

Ook houden de parochie en de protestantse gemeente geregeld diensten in verzorgingshuis Eigen Haard in . ,,Die zijn bedoeld voor ouderen die niet meer naar buiten kunnen, ze worden goed bezocht’’, vertelt Van de Meeberg. ,,Ik kijk naar de overeenkomsten en niet naar de verschillen’’, zegt hij over de samenwerking met de parochie.

Van de Meeberg, afkomstig uit een gereformeerd nest, omschrijft zichzelf als ’niet heel vrijzinnig’. ,,Je moet je naaste liefhebben als jezelf en God boven alles, dat is het belangrijkste’’, zegt hij over zijn geloof. ,,God is liefde. Liefde en respect aan elkaar geven, kan op allerlei gebieden zijn’’, weet hij. ,,We proberen hier meelevend te zijn. Als iemand van de gemeente ziek is, sturen veel anderen bijvoorbeeld een kaartje. Soms heeft zo iemand dan een wand vol kaarten.’’

Grote Kerk

Tijdens zijn periode in Halfweg werd afscheid genomen van de Grote Kerk aan de Amsterdamsestraatweg, van oudsher de gereformeerde kerk in het duodorp. Van de opbrengst van de verkoop werd de voormalige Kleine Kerk aan de Wilhelminastraat, ooit de hervormde kerk, flink opgeknapt en uitgebreid. ,,Het was een hele stap om van twee gebouwen naar één te gaan’’, blikt Van de Meeberg terug. Voor hemzelf was dat pittig, maar voor kerkgangers die daar hun leven lang kwamen, was het helemaal heftig, realiseert hij zich. ,,We hebben in 2011 een weekeinde lang afscheid genomen van de Grote Kerk. Uit het hele land kwamen oud-gemeenteleden naar Halfweg’’, herinnert hij zich.

Zelf neemt hij dit weekeinde uitgebreid afscheid. Zondag is zijn afscheidsdienst. Naar eigen zeggen heeft Van de Meeberg graag zelf de controle; zaterdag moet hij die tijdens zijn speciale receptie, tussen 15 en 17 uur, toch echt uit handen geven.

Volgende week zondag is zijn ’verbintenisdienst’ bij De Rank. Goede vriendin en collega-predikant Angelique Rijlaarsdam verbindt hem dan officieel aan de gemeente.

De Rank is geen onbekend terrein voor Van de Meeberg. Hij stond, aan het begin van zijn loopbaan, in de kerk aan de Eugénie Prévinaireweg al eerder op de kansel. Hij was daar namelijk gastvoorganger. ,,Ik heb nu kennisgemaakt op kleine schaal, om te kijken waar ik voor kies.’’ Maar de hernieuwde kennismaking gaat de komende maanden door, vandaar dat hij nu nog niet veel verder kan uitweiden over hoe hij te werk zal gaan in Nieuw-Vennep.

Wel weet Van de Meeberg dat hij ook daar veel gaat samenwerken, met collega-predikant Gonja van ’t Kruis en kerkmusicus Peter Ouwerkerk bijvoorbeeld. Hij verheugt zich op de samenwerking én op het fietsen langs de landerijen die in het zuiden van Haarlemmermeer veel te vinden zijn. ,,Afscheid nemen doet pijn, maar ik weet dat daarna weer een nieuw begin komt.’’

Dominee Gert van de Meeberg zet nieuwe stap

20-09-2018, 19:12 | Website HCnieuws

HALFWEG “Ik ben niet zo van veranderingen, maar het is goed om nu een stap te maken. In Nieuw-Vennep liggen nieuwe kansen.” 

Dominee Gert van de Meeberg: – Met warmte zal ik blijven terugdenken aan Halfweg-.’

Foto Trudy Witteman

Aan het woord is dominee Gert van de Meeberg (41). Na 11 jaar gaat hij protestants Halfweg- verlaten om per 30 september predikant te worden van de protestantse gemeente De Rank in Nieuw-Vennep. Na een afscheidsreceptie die komende zaterdag van 15 tot 17 uur in de kerk wordt gehouden gaat hij zondag 23 september voor de laatste keer voor in de knusse dorpskerk aan de Julianastraat in Halfweg. Hij staat voor een nieuwe uitdaging maar Van de Meeberg weet dat hij zijn eerste gemeente, die hij met genegenheid ‘mijn eerste liefde’ noemt, gaat missen.

Op 13 januari 2008 werd Van de Meeberg in de Grote Kerk van Halfweg als predikant bevestigd. Hij was er geen vreemde. Nadat hij in de zomer van 2006 zijn theologiestudie had voltooid ging hij op zoek naar een baan. Het werd KPN, afdeling klantenservice. Mensen helpen ging hem toen al goed af. “Een klant zei mij eens ‘U luistert zo goed. U zou in het pastoraat moeten’. Ik antwoorde dat ik net mijn theologiestudie had afgerond en in het pastoraat een baan zocht.” Hoe het is gelopen weet hij niet. Wel dat hij kort daarna gebeld werd door de protestantse gemeente van Halfweg- waar een jongerenwerker werd gezocht. Hij begon in maart 2007 en werkte negen maanden in deze functie. Met heel veel plezier. Van de Meeberg paste dusdanig goed in die geloofsgemeenschap dat hem werd gevraagd te solliciteren naar de vrijgekomen predikantsplaats. De handoplegging tijdens de bevestiging waarbij collega’s en anderen een zegebede uitspreken is altijd een indrukwekkend moment. Op verzoek van Gert nam ook Fons Litjens, pastor van de katholieke gemeenschap van het duodorp, hieraan deel. “Ik vond het erg mooi. De oecumenische toon was gezet.”

De eerste jaren ging het vooral over het bouwen aan een nieuwe toekomst. “Met één plek om samen te komen en antwoord geven op de vraag hoe de kerkgemeenschap meer zichtbaar gemaakt zou kunnen worden. We zijn er immers niet alleen voor de dienst op zondag, maar we moeten er ook door de weeks voor elkaar zijn.” De ingebruikname op 20 maart 2011 van de Kleine (hervormde) Kerk als protestantse kerk van Halfweg- voelde voor iedereen als een nieuwe start.

Hoewel ze verschillen in leeftijd en kerkelijke achtergrond konden Brabander Van de Meeberg en Limburger Litjens uitstekend met elkaar overweg en zaten bijna altijd op één lijn. De 10 jaar durende samenwerking resulteerde ondermeer in de tentviering tijdens de feestweek. Het afscheid geeft Fons ‘een gevoel van weemoed’. Gert: “Ik ben hem dankbaar voor zijn collegialiteit, humor en kennis van zaken. Samen zijn we tot mooie dingen gekomen.” Hij meent dat het ‘na zoveel jaar niet logisch is langer te blijven’. “De gegroeide verwevenheid is positief, maar kan er ook voor zorgen dat je te eigen wordt. Een voorganger is slechts een voorbijganger.”

Predikant Van de Meeberg van Halfweg naar Nieuw-Vennep

Bron: Website Haarlems Dagblad 11 september 2018 -Wessel Mekking

Protestantse Gemeente De Rank in Nieuw-Vennep heeft in Gert van de Meeberg een nieuwe predikant.

Hij wordt op zondag 30 september tijdens een feestelijke kerkdienst door Angelique Rijlaarsdam verbonden aan de kerkgemeente.

Van de Meeberg komt over van de Protestantse Gemeente te Halfweg-, waar hij meer dan tien jaar voor werkte.

Bij De Rank volgt hij Pieter van Winden op, die ongeveer twee jaar lang interim-predikant was.

Vergulde haan prijkt weer op de toren van de protestantse kerk Halfweg

Haan van kerktoren is weer terug

Met behulp van een hoogwerker kon de haan weer teruggeplaatst worden.

HALFWEG Na de renovatie van de protestantse Kleine Kerk in Halfweg had men de haan op de kerktoren een schilderbeurt gegeven. Dit bleek geen succes, want de haan zag er vaal uit en de verf bladderde af. Veel kerkgangers, waaronder voormalig dierenarts Louis Otto, vonden dat maar niets. De haan was eigenlijk niet goed zichtbaar en Otto noemde hem zelfs ziek.

Een jaar geleden werd de haan daarom tijdens een inspectie van de torenconstructie, naar beneden gehaald. De verflagen werden door Onno Bart voorzichtig verwijderd tot het koper weer zichtbaar was. Laura de Vries nam daarna de taak op zich om de haan te voorzien van een vergulde goudlaag.

Met behulp van een hoogwerker is de windhaan afgelopen week weer op de toren geplaatst. Door het goud schittert de haan weer in volle glorie. Volgens de voorzitter van de kerkenraad Leo Kranenburg, kan de dierenarts weer genieten van het uitzicht en kan hij weer goed zien van welke kant de wind komt. Bovendien kan de haan op deze manier weer minimaal dertig jaar tegen de weersomstandigheden.

Henk van Ommeren (bron: www.hcnieuws.nl)

Afscheid Eigen Haard van dominee van de Meeberg

Op dinsdag 21 augustus hebben de vrijwilligers van de kerkdiensten in Eigen Haard in alvast afscheid genomen van dominee Gert van de Meeberg. Tien jaar lang was hij de predikant van de Protestantse Kerk van Halfweg- en daarmee ook regelmatig voorganger in de oecumenische diensten in het verzorgingshuis.

De geestelijk verzorger van Eigen Haard, Pauline van Zaalen, hield een toespraakje (zie foto) over de verdiensten van de dominee: dicht bij mensen, een goede verhalenverteller en een diplomaat tijdens de gesprekken over de voortgang van de kerkdiensten in het huis. Met elkaar zongen we een lied over wat we aan hem gaan missen: zijn wijsheid, zijn verhalen en gebeden, zijn charme en zijn mooie stem.

Dominee van de Meeberg zal voor de laatste keer in een kerkdienst voorgaan op zondag 23 september om 10 uur in de Protestantse Kerk van Halfweg. Op zaterdag 22 september is er een afscheidsreceptie in dezelfde kerk van 3 tot 5 uur. Op zondag 30 september zal hij om 14.30 uur voor de eerste keer voorgaan in een dienst in Nieuw-Vennep, in De Rank.

Bron: website www.meerliede.nl

Boekenmarkt 2018 Westerpost

Foto Dick Hofstra

Weerspiegeling van de Protestante Kerk in het water van de Polanenkade / Duikersloot

Jubileum Inter Nos

Topper in Halfweg  

31/5/2017 bron: website Hoofddorp.vandaag.nl

HALFWEG – Nikki van Zanen gaf afgelopen zondagmiddag (28 mei 2017) in de Protestantse kerk een optreden op de vleugel ter voorbereiding voor haar concert als afronding van haar opleiding aan het conservatorium.

Ze speelde ’De Storm’ een werk van Ludwig van Beethoven waarin het verhaal van Shakespeare´s storm centraal stond. Vervolgens maakte het publiek kennis met een compositie van Franz Liszt getiteld ‘Gods zegen in eenzaamheid’. Het kan beschouwd worden als een van de moeilijkste stukken die Liszt schreef voor dit instrument en misschien wordt het daarom zelden uitgevoerd. Tenslotte werden de toehoorders door middel van een compositie van Déodat de Severac meegevoerd naar een muzikaal beeld van muilezel-herders, biddend voor het kruis van de stad Llivia. In deze compositie kwamen duidelijk Zuid-Franse elementen naar voren die verwantschap hebben met het aangrenzende Spanje met de karakteristieke gitaren. Kortom Nikki van Zanen gaf de vleugel in Halfweg ‘vleugels’.

Deel openbare verlichting voorzien van LED-lampen

Bron website Haarlemmerliede.nl

Tussen 14 maart en eind mei 2017 zijn 150 lichtmasten in Halfweg voorzien van energiezuinige LED-armaturen. Ook zijn enkele lichtmasten vervangen of verplaatst. Dit was ook het geval bij de Protestantse kerk. Naar verwachting zal het aantal storingen aan lichtmasten hierdoor flink afnemen.

Ander licht

Het verlichtingsniveau van LED is anders dan u gewend bent. Doordat de lichtbundel meer geconcentreerd is, wordt het wegdek duidelijker verlicht. Daardoor kan lijken alsof de naastgelegen omgeving donkerder is, ook omdat de straatverlichting minder ‘strooilicht’ verspreidt.

Wethouder Bob Graal bij lichtmasten met LED-lamp

Gemeentelid Louis Otto Koninklijk onderscheiden in gemeente Haarlemmerliede&Spaarnwoude

Op 26 april 2017 reikte burgemeester Pieter Heiliegers een Koninklijke onderscheiding uit aan dhr. Louis Otto.

De heer Louis Otto (84) uit Halfweg is op diverse terreinen als vrijwilliger actief. Zo is hij sinds 1978, het allereerste begin, bestuurslid bij de Stichting Vrienden van het Stoomgemaal Halfweg. Op dit moment vervult hij de functie van vicevoorzitter. Daarnaast is hij tussen 1990 en 2011 vrijwilliger geweest binnen de Protestantse gemeente in diverse functies: als President Kerkvoogd van de Hervormde gemeente van Houtrijk en Polanen, lid van de Stuurgroep Samen op Weg en lid van de gebouwencommissie namens de Hervormde gemeente. Hij stond aan de wieg van de Rotary Club Amsterdam – Halfweg en heeft daar verschillende bestuursfuncties uitgevoerd.

Voor de bijzondere prestaties zijn de heren Otto en Van Lieshout bij Koninklijk Besluit benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Op 26 april 2017 om 11.30 uur zijn de bijbehorende versierselen door de burgemeester uitgereikt.

Op de foto van links naar rechts: de heer en mevrouw Van Lieshout, burgemeester Pieter Heiliegers, de heer en mevrouw Otto. Foto: Peter Vreeswijk

Fotoimpressie zondagmiddagconcert 12 februari 2017

(bron: facebook pagina Claxo Duet)

Some photos of our last concert las sunday 12 of february in Protestanste Kerk in Halfweg-. There was an amazing atmosphere, we enjoyed a lot! Thank you very much for give us the opportunity to share this time with all of you!

Photographer: Peter Vreeswijk
 http://www.vreeswijkinbeeld.nl/

Tini en Cees Oostwouder 60 jaar getrouwd op 12 februari 2017

Bron: website hoofddorp.vandaag.nl 15 februari 2017

HALFWEG – Tijdens een kampweek op de Veluwe ontmoette de Amsterdamse Tini Bosch een meisje uit . Bij een bezoek aan die vriendin kwam zij Cees Oostwouder tegen. Ruim zestig jaar later bezocht locoburgemeester Raymond van Haeften Tini (83) en Cees (86) vanwege hun diamanten huwelijk (zie foto gemaakt door Henk van Ommeren).

Cees Oostwouder groeide op in de Domineeslaan op een boerderij. Daar werkte hij nog in de periode dat hij Tini Bosch ontmoette. Toen er trouwplannen kwamen, wilden zij een noodwoning bouwen op het terrein van de boerderij. Onder meer doordat er problemen waren met een vergunning voor deze woning werd het huwelijk een half jaar uitgesteld. De bruiloft werd vervolgens wel een vorstelijk gebeuren. Cees: ,,Omdat ik lid was van een landelijke ruitervereniging, begeleidde een stoet met ruiters onze koets naar de Nieuwe Kerk in Amsterdam (zie foto). Daar zijn wij getrouwd.”

Enige jaren na hun trouwen ging Cees als vrachtwagenchauffeur aan het werk. Tini stopte na hun trouwen zoals toen gebruikelijk met haar werk als tandartsassistente. Tini: „Omdat Cees als vrachtwagenchauffeur vaak lang van huis was, heeft hij het paardrijden opgegeven. Hierdoor kon hij meer tijd aan ons gezin wijden. Omdat ik zelf gestopt was met werken kon ik me na de komst van onze drie kinderen helemaal wijden aan hun opvoeding.” Inmiddels heeft het paar vier kleinkinderen en een achterkleinkind. Tijdens hun huwelijk verhuisde het echtpaar maar liefst zes keer. De laatste keer verlieten zij om op het Dr Baumannplein in Halfweg te gaan wonen. Na zijn werk als vrachtwagenchauffeur was Cees tot zijn 70ste jaar actief als marktkraamexploitant.

Vakanties waren een grote hobby van Cees en Tini. Gedurende 43 jaar ging het paar jaarlijks met de caravan op pad. Een keer ging het fout. Op de IJweg raakte de caravan los van de auto en ging over de kop de berm in. De vakantie ging wel door maar zonder de beschadigde caravan. Er waren niet alleen vakanties met de caravan. Ook verre landen als Canada en Alaska werden bezocht. Echter ook van wintersportvakanties werd genoten. Zo ging Cees ondanks zijn hoge leeftijd onlangs nog skiën.

Waterig zonnetje boven Protestantse Kerk in Halfweg

Foto is gemaakt door Dick Hofstra dec. 2016

Dhr. en mevr. Malipaard vieren hun 70-jarig huwelijksfeest op 4 december 2016

Bron: Haarlems Dagblad 5 december 2016:  s paar viert platina huwelijksfeest

fam-malipaard-70-jaar-getrouwd-4-dec-2016

– Zeventig jaar getrouwd, dat is een jubileum dat niet in stilte voorbij mag gaan. Het se paar Jan en Maria Malipaard vierde zondag het platina huwelijksjubileum.

In juni 1945 leerden Jan (1925) en Maria (1928) elkaar kennen. Het was vlak na de oorlog, bij café Cornelissen in Halfweg (zie foto, bron website Historisch Halfweg) werden dansavonden gehouden. ,,Ik was daar met mijn zuster, die kennis had aan een jongen’’, herinnert Maria zich nog goed. ,,Na afloop gingen we naar huis, en toen liep ineens híj naast me. Ik zei tegen hem dat ik nog geen verkering wilde. Ik had het goed naar mijn zin met mijn vriendinnen. Maar hij blééf volhouden hoor.’’ De aanhouder wint, zo luidt een oud gezegde, zo ook in het geval van Jan Malipaard.

Jan en Maria Malipaard, zeventig jaar gelukkig getrouwd.  Foto United Photos/Rob van Wieringen

cafe-cornelissen-bron-hh

Zoon Jan junior en dochter Ria werden geboren. Inmiddels zijn er ook vier kleinkinderen en zeven achterkleinkinderen. Kleindochter Sonja heeft een overheerlijke appeltaart gebakken, die gretig door de aanwezigen wordt verorberd.

Postbode

,,Ik heb een naar jaar achter de rug’’, legt Maria uit. Ook al is ‘het koppie’ nog goed, lichamelijk valt de ouderdom niet elke dag mee. Een onfortuinlijke val van mevrouw Malipaard deed haar tijdelijk in een rolstoel belanden. Het feestelijk samenzijn met de hele familie is daardoor verplaatst naar het voorjaar.

Mooie herinneringen zijn er te over. Vooral kleurrijke anekdotes uit de tijd dat Jan werkzaam was als postbode voor de PTT. Keurig voorzien van pet en in uniform ging hij de deuren langs. ,,Ja ook met stropdas hoor. Vandaar dat ik nu nog steeds een stropdas draag. Je moest bovendien een eed afleggen in die tijd. Onbesproken gedrag was van belang.’’ Ook Jans ongezouten humor komt naar boven. Ooit vroor het flink, en ging hij met fiets en posttassen onderuit in de polder. Een voorbijgaande mevrouw riep: ,,Zo post, ga je er bij líggen?’’ Jan antwoordde snedig: ,,Nee mevrouw, zo stap ik altíjd af.’’ Ook al is hij 91 jaar, Jan gaat met zijn tijd mee. Inmiddels heeft hij ook een Facebook-account. ,,Ook via Facebook hebben we al veel felicitaties ontvangen!’’, lacht hij.

SUCCESVOLLE PRESENTATIE-AVOND HISTORISCH HALFWEG OKT. 2016
14-11-2016 bron: Website Historisch Halfweg

Onder grote belangstelling werd op 26 oktober in de Protestantse kerk de vijfde presentatie-avond gehouden. Meer dan 170 deelnemers vulden deze prachtige kerk, die daarmee nagenoeg vol was.
Voor de pauze vertelde eerst Ger Markus (zie foto) een interessant verhaal over de geschiedenis van de Spaarndammerdijk. Deze geschiedenis is zo rijk, dat Ger maar een aantal punten kon behandelen. Gelukkig liet hij veel beelden zien, waardoor de belangstelling uitstekend werd vastgehouden.

historisch-halfweg-leden-okt-2016

Vervolgens hield Gerard van Houwelingen een betoog over een paar bijzondere onderwerpen uit de historie van . Misschien wel de meest opvallende was die over de amateurastronoom Piet Meesters. Wat een man was dat! En zo bijzonder dat hij tenslotte ook de eer en erkenning kreeg van de beroepsastronomen.
Na de pauze weer ons vertrouwde onderwerp, waarin Rietje Doeven op elegante wijze ‘nieuwe’ oude beelden liet zien uit onze omgeving, becommentarieert door Gerard èn door vele aanwezigen. Vooral dat maakte deze avond zo levendig.
Na afloop toonden vele hun waardering voor onze inspanning.

Het is wachten op eind oktober 2017 voor de volgende avond.

Bazaar 1 oktober 2016

bron website Westerpost 5 oktober 2016

bazaar-okt-2016

Presentatie-avond druk bezocht
12-11-2014  bron: Website Historisch Halfweg

De vierde presentatie-avond van Historisch Halfweg werd woensdag 29 oktober 2014 gehouden in de Protestantse kerk in Halfweg. De eerste werd gehouden in de raadzaal van het gemeentehuis in Halfweg. De toen overvolle raadzaal noopte Historisch Halfweg een ruimere plek te vinden. Vorig jaar werd deze gevonden aan de Julianastraat (in Protestantse kerk) en ook dit jaar vonden de bezoekers daar een goede plek. Maar liefst 130 toeschouwers woonden de vier presentaties bij.

donavond291014publiek

André van der Veen toonde de voor velen nog vertrouwde beelden van de ‘Kikker’, de tram die ruim 50 jaar door het centrum van Hafweg reed.

Het nonnenklooster aan het Kerkplein, aanvankelijk naast de Rooms-katholieke kerk, later langs een steeds drukker wordend Baumannplein riep  bij de verhalen en foto’s van Alex Jungman voor velen bijzondere herinneringen op.

donavond291014gerrit

Het is toch gemakkelijk over je eigen huis te  vertellen? Niet als je in – waarschijnlijk – het oudste huis van Halfweg woont. Gerrit Agterhof vertelde gloedvol de geschiedenis van zijn Huis ter Hart. In het laatste onderdeel behandelden Gerard van Houwelingen en Rietje Doeven de bewoning van het Baumann/Kerk/Plein tijdens het eerste deel van de vorige eeuw. Toen bleek weer hoeveel er te vertellen is over de kleine kern van een kleine plaats als Halfweg.

ww_20110322

Protestantse Kerk in Halfweg feestelijk in gebruik genomen – Hoofddorpse Courant 22 maart 2011:

hc_20110322

ww_20110315

hd_20110314

wp_20110302

hd_20110228

wp_20110223_thumb

ww_20110222_thumb

hd_20101202_thumb

hd_20100930_thumb

hc_20101003_thumb

ww_20101004_thumb

wp_20101006_thumb